?…???“???
??•??‡???????ค?????ญ?????–?????‚????????????™??„ | ??“??“??„??ฉ
Apple????‡?iTunes U?????„?ฎถ???? ??????‹????? ??? | ??“??“??„??ฉ
????‡‘??”?—???“?‰ต??? | ??“??“??„??ฉ
?? ?????“??–?‰‡?????„??™??‹????ป?????—??????ˆ?ง??ญ”??‡??‰ | ??“??“??„??ฉ
Vista???????????„????ˆ??‡ท?–‘??† | ??“??“??„??ฉ
?‡ท?ˆ???ป?ˆ—????????????????ˆ‘???????‰‡? ญ | ??“??“??„??ฉ
????ฎ???†….?™›?„ซ??†…. | ??“??“??„??ฉ
??ฎ?ป??ปค????ฉ??‰ท??„?–ฐ?”??“?–Surface | ??“??“??„??ฉ
?—??–??ญป???… | ??“??“??„??ฉ
????????„?????ท?ป?????“???? | ??“??“??„??ฉ
Moved Permanently
??—??“?…ฌ?????ค??“?ง”?“?????ˆค??ฐ??ฎ?ป?3,200??ฌ????‡‘??? | ??“??“??„??ฉ
IBM?‡??„ซ?…ถPC????–? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
Apple iPhone 6??ˆ29?????‚??? | ??“??“??„??ฉ
?ท?????‰??ง??ป?–????‡??‹???‡?ทง | ??“??“??„??ฉ
?’™?‰›?ˆ‡NBA?ฐ‡?”??‰‹??ˆ??? | ??“??“??„??ฉ
??‹?ฎถ?ฆ?????ญ??????ฐ?ฎ??? ?ฐˆ?ˆฉ????ฐˆ?ˆฉ??? | ??“??“??„??ฉ
Apple???????‚?????????ฆ?ซ???ฐ????ฐ??ฉ•Apple | ??“??“??„??ฉ
Pub_keypKRKmdxUHfEEr7mWJ59HXAoutputhtmlgid0singletruerangeA1E22
Pub_keypKRKmdxUHfEHBleKWKbASaAoutputhtmlgid0singletruerangeA1E20
??ป?’?????????‹?ปถ?ˆค?ฑ???‹?ˆ‘?ฆ‹ | ??“??“??„??ฉ
??‘??‹?”ค???????‚„????“??คง????คฑ???–?ˆ‘??‘?ฉ??ฆ‚??•??ท?‚???? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?››??‰?’????????ซ?????ฌ›?????????????…ง????????™?????? | ??“??“??„??ฉ
????ˆฉ????ซ‡??•??‡??ˆ?????‰????ˆฉ????????‡?”?????????? | ??“??“??„??ฉ
????ˆฉ????ซ‡??•??‡??ˆ?????‰????ˆฉ????????‡?”?????????? | ??“??“??„??ฉ
iWeb2.0 ? Pages3 ? Keynote4 ? | ??“??“??„??ฉ
?ง‘?ญ???„???????ฐฑ????–??ฎ??????…?ฐ‘?•????????ค??•? | ??“??“??„??ฉ
Apple?‹???‹?????‹?ญ†?????‹?›ป?…ฆ12%??‚? ???? | ??“??“??„??ฉ
2006????‡??ฆ??ถ“?????‡??™?ถ??‹???– | ??“??“??„??ฉ
Margin of Safety ?ฎ‰?…??‚???› | ??“??“??„??ฉ
?…???“???
Pub_keypKRKmdxUHfEEAX6NgwoNFAoutputhtmlgid0singletruewidgettrue
Pub_keypKRKmdxUHfEHDYTZrBIjGbAoutputhtmlgid0singletruewidgettrue
Pub_keypKRKmdxUHfEHJpBSb3I3jIgoutputhtmlgid0singletruewidgettrue
PSP??????SONY??„?•‘??–??ป?—???? | ??“??“??„??ฉ
Fortune?›?????ฐˆ???Steve Jobs | ??“??“??„??ฉ
?ซ‡?ซ‡228 | ??“??“??„??ฉ
Apple????”???…??”????”??ญ??‰ˆ?ป??ซ”??? | ??“??“??„??ฉ
Bill Gates with Apple | ??“??“??„??ฉ
???OpenOffice?ซ‡????“‡??„?‡??”ฑ | ??“??“??„??ฉ
??ฐ????ถ“????’ฐ????”ฑ?‘—?…‰?????ป??ถ?‘—?ˆ??ฌ”??ฐC?คง?????? | ??“??“??„??ฉ
?‚?????ท?????‰?????‚???•??‹?ฉ?????…???? | ??“??“??„??ฉ
Starbucks????ฆฌ?…‹?????ญ?????„????ป??????? | ??“??“??„??ฉ
?ถ??™?Netscape?ฆ?????‡??–ฐ??„????ฆ??™? | ??“??“??„??ฉ
IBM?‡??”ฎPC????–???‹??????????ซ– | ??“??“??„??ฉ
?ญ???…??„?‰???? | ??“??“??„??ฉ
???Economist??‹Joseph and the amazing technicalities | ??“??“??„??ฉ
??•??‹ | ??“??“??„??ฉ
Skype?ฉ???‰?”??ˆถ?”ถ????ˆฐ???????‚„???26?„„????…?????ฑˆ??‰?ญค??†??? | ??“??“??„??ฉ
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ?????‰ | ??“??“??„??ฉ
?—??–??????ญ??‹?คง?™???›?ตท?ˆ‡?????‹?…‹??ฆ?????„?????›?????• | ??“??“??„??ฉ
Apple??‰??›CPU??‹???????ถˆ??? | ??“??“??„??ฉ
?—??–???ฌ?ซ™?‰ˆ????•????–?…ฉ?ซ‹??„????†ฑ?????„??‹??‹??ซ??™ | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ–?ถ“?…??????? | ??“??“??„??ฉ
Richard Stallman?‘??ฑ???ฐ?????ฌ?ซ”?ป ?•†?‡‹?‡?????ง‹??? | ??“??“??„??ฉ
?‹ฑ??‹?ซ‹??•????ฎ??ฆ??ญ?DoS?”ป?“?????‚???›?‚??ˆ‘??‘?‘???? | ??“??“??„??ฉ
??—??“?…ฌ?????ค??“?ง”?“?????ˆค??ฐ??ฎ?ป?3,200??ฌ????‡‘??? | ??“??“??„??ฉ
Wii?”??ˆ???•???????????‚?ฉ??????ต???????ถ‰?????•??• | ??“??“??„??ฉ
??????????????‹???; ??—?„™??„???; ? ??ˆ—??›????????ญ??„????????? | ??“??“??„??ฉ
?ซ‡?ซ‡Apple iTunes DRM?›??—??•??????ˆ?????‰ | ??“??“??„??ฉ
?ซ‡?ซ‡Apple iTunes DRM?›??—??•??????ˆ?????‰ | ??“??“??„??ฉ
??ญ??‹?‚???‚????™‚????‡??‡???ซ | ??“??“??„??ฉ
????•?YouTube?•ต?ˆ–??‹??????????????????????•ถ?คง?ฌ??‰›??? | ??“??“??„??ฉ
??ท?ˆถAIDS????ฉ—?????„????????ต???????ฌ???? | ??“??“??„??ฉ
NCC?ต„??”??•?†??????†?”ฑ?’ง????‡‹?ญ—613?™???‹?ˆ‘?ฆ‹ | ??“??“??„??ฉ
????•™??•??‹???????ฌ???? ????•™??‹?ฑ??•???? | ??“??“??„??ฉ
???Google?ท??????‹?”???????no???????–‡?„???? | ??“??“??„??ฉ
??ฌ?ซ™Mac?›??—??‡ถ?????… | ??“??“??„??ฉ
?คฑ?•—??„??•?ญ??•™?‚?????? ?ˆ?????ฐ‘?ฐ???•??‹??‰?????ค??„?????… | ??“??“??„??ฉ
?ฐ??ฐ?iPod????คง?คงidea!!! | ??“??“??„??ฉ
Google Adsense? ”?????? | ??“??“??„??ฉ
?????‹????ซ??‹›???Apple????‡?Boot Camp | ??“??“??„??ฉ
iPod???????????‰??‰?ˆ•??„??ฌ?????? | ??“??“??„??ฉ
Apple?›ฐ????ท?????—???? | ??“??“??„??ฉ
Apple?›ฐ????ท?????—???? | ??“??“??„??ฉ
CNET????‡?????????†???????ˆ‡????ˆ›?”??“? | ??“??“??„??ฉ
??ฎ?ป?Vista?ฉ??‚??•??‘•?–ต??? | ??“??“??„??ฉ
iPod??‰?‘ฉ??’?????? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?????‰???YouTube??ต?????ˆ?ซ‡?ตท | ??“??“??„??ฉ
Apple iPhone??„????”??ฑ•?ค? | ??“??“??„??ฉ
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ??‹??‰ | ??“??“??„??ฉ
Web2.0?‚’?ฎ???†????„ถ????‘???? | ??“??“??„??ฉ
2?ญ??ฐฑ??ซ?‰“?ง???„????†??”ท?ญฉ | ??“??“??„??ฉ
Mac OSX 20??‹??ฆ?”??ฐ???†??? | ??“??“??„??ฉ
??ท?ˆฐ?‡ถ?ฎ…?ฉ?????????ฆ??? —??‹ | ??“??“??„??ฉ
Notebook?‡™????‡™????? ??„?ฐ?? ญ????????“ ! | ??“??“??„??ฉ
?ปป?คฉ? ‚?–ฐ??ป?ฉ?–Wii | ??“??“??„??ฉ
?ฐ??ฐ?iPod????คง?คงidea!!! | ??“??“??„??ฉ
FireFox Mac OSX?‰ˆ??„?ฐ???ฑ??? | ??“??“??„??ฉ
Apple?ญ????????‡?Apple TV?ˆ‡iPhone | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ??ˆ?????‰?†????Google??ท??‹YouTube?ซ‡?ตท | ??“??“??„??ฉ
?????ฆ?????? Intrinsic Value | ??“??“??„??ฉ
?†??ซ‡YouTube | ??“??“??„??ฉ
???????‰ˆEVA?ฆ?????ˆฐ??ซ????????? | ??“??“??„??ฉ
Google AdSense???????„????&?ฐ?????„??•ˆ?ป??“???‘??„?????›??•??‹?ท??ฆ‹ | ??“??“??„??ฉ
Canon—-?›ป??‰?ป–?‰ˆ?????’?‘†??† | ??“??“??„??ฉ
?ฉ•Apple?‘???‚??‰iPod shuffle?ป??†’?????ˆ??ˆ????›???‡??‰ | ??“??“??„??ฉ
??•??‹?ฐ??ฉ•????…ฌ????????‰????ปถ?????????Yahoo?ˆ‡?„?????ฐ??ซ™??ˆ??ต??ˆ??‘ | ??“??“??„??ฉ
???Google??„????ˆฉ???????ฌ‘??‹?•ท?ฐ???†?ซ– | ??“??“??„??ฉ
Apple?ฐ‡????‡??‰‹?ฉ??‰ˆiTunes????‹™??? | ??“??“??„??ฉ
YouTube?คง?ˆ????????ˆ??ฌง??†??? | ??“??“??„??ฉ
????ฐท??‰?????ท?…ˆ?”???‘????ˆญ??‘Google?คง????ป??–ฎ??‘ | ??“??“??„??ฉ
Web2.0 | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?????‰???YouTube??ต?????ˆ?ซ‡?ตท | ??“??“??„??ฉ
Mac?›??—? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??”??‰?ต??ซ–-??? | ??“??“??„??ฉ
google | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??”??‰?ต??ซ–-??‹ | ??“??“??„??ฉ
?–‹?”?????ง‹??? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??”??‰?ต??ซ–-??? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??”??‰?ต??ซ–-??‹ | ??“??“??„??ฉ
iPod?ฐ??????? | ??“??“??„??ฉ
Keynote?–ฐ??ˆ?™???—?ปถ–Workstation | ??“??“??„??ฉ
Unix/Linux?ฎ‰?…??????????MS Windows??„??‰?????? | ??“??“??„??ฉ
Writely?ฉฆ?”??ˆ‡??ซ?ซ‡ | ??“??“??„??ฉ
??ฎ?ป?Live????‹™????‡????so??? | ??“??“??„??ฉ
iTunes?????ฑ?‰‡???????†??ตฆ?ˆ‘??‘?›??ค??—???? | ??“??“??„??ฉ
Bill????คง??„?ค???????Google??????Apple??????Both?????? | ??“??“??„??ฉ
Blog??„??ฎ?…???ง?????ท–?ˆฉ??ค?ˆ†??ซ??ˆ?•ซ????ป??‘??–‡?ซ ?ˆ‡?…ถ?ป– | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
??ˆ?????‹????????‡Photoshop??ต?ญ‰?????? | ??“??“??„??ฉ
Levi’s?ˆฐ?™•??‚?‘????????????‰?ฌ??ˆฉ??ซ?”??????? | ??“??“??„??ฉ
?ง??ง‹????ˆ???ฑ????ฉฑ–??‚? ???„?›??????›?‡? | ??“??“??„??ฉ
Apple???????‚?????????ฆ?ซ???ฐ????ฐ??ฉ•Apple | ??“??“??„??ฉ
Review Apple’s Stock Price | ??“??“??„??ฉ
?‘??›??…ฌ?‹??…ฉ?????…–??ฐ??‘vs.??›?™ถ | ??“??“??„??ฉ
?????‹????????ง?ˆ??ต„??”?™??ตท??ต?ˆถWal-mart??ท?”ฎ?–ท????ฑฑ | ??“??“??„??ฉ
Levi’s?ˆฐ?™•??‚?‘????????????‰?ฌ??ˆฉ??ซ?”??????? | ??“??“??„??ฉ
Wal-Mart??„???????ญ–?•?????ฎ???—?ฐ??‰‹??ฎ??ฎ??????TFT-LCD?ป ?•†???????คฑ????—???? | ??“??“??„??ฉ
Cbox
join
??ต?ฑ??ญ–?•?vs.????››?ญ–?•? | ??“??“??„??ฉ
?????ฆ?????? Intrinsic Value | ??“??“??„??ฉ
?•ฌ?‘??ถ???‹JurisMania | ??“??“??„??ฉ
?‹ฑ??‹ BBC Top 100 ?ฐ??????’????ฆ???ˆ?????‰ | ??“??“??„??ฉ
Wp Content : Themes : Magazine Basic : Thumbphpsrcimgskitchcom : 20090928 Mu7jk7gk6k9yhw9b19tnjke2he_h200w200zc1q80
Philips??„?™??…‰T-Shirt | ??“??“??„??ฉ
Wp Content : Themes : Magazine Basic : Thumbphpsrc1blogxuitenet : 1 : B : 8 : A : 17149096 : Blog_755782 : Txt : 27622197 : Index_h200w200zc1q80
In Love, We Share… | ??“??“??„??ฉ
?ต??‡??คง??„Blog?????ซBlog??? | ??“??“??„??ฉ
?‚???‚??ค??“?????„????????›?ต•??…–??? | ??“??“??„??ฉ
Margin of Safety ?ฎ‰?…??‚???› | ??“??“??„??ฉ
Apple????”???„Aperture??? | ??“??“??„??ฉ
???Mac?ฐ???†?????‘Mail??ญ?ฆ‚??•???????‰??ฎ??™„?? ??”??‰??„??? | ??“??“??„??ฉ
??ฌ?ซ™?? ?…?Palacan??????? ?????’ญ | ??“??“??„??ฉ
Wp Content : Themes : Magazine Basic : Thumbphpsrcyuyulawinfo : Wp Content : Uploads : 2009 : 11 : Bull_h200w200zc1q80
Vincent | ??“??“??„??ฉ
?ท?????‰??ฐ‡????‡?374?„„????‡‘ | ??“??“??„??ฉ
??ต?ฑ??ญ–?•?vs.????››?ญ–?•? | ??“??“??„??ฉ
?•ถPC?„›???Mac… | ??“??“??„??ฉ
??‰??‹Apple?–ฐ?ป??‘?–Mac vs. PC??ป?ˆ— | ??“??“??„??ฉ
Comedy Central requested YouTube to pull down their clips! | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ–?ถ“?…??????? | ??“??“??„??ฉ
?ฎ???ญ??? | ??“??“??„??ฉ
?›??‡‰?ถ???‹????ฐ??ถ ?ฑ†??„?ˆ???” ???–????ซ‡??ญ??‹?‚???‚?????ซ | ??“??“??„??ฉ
????…???ตMac??ป?ตฑ?•™?ญ??????‹????ญ???ปUSD,595??? | ??“??“??„??ฉ
?? ?ฆ???—iPhone????????ฐ????–‹????—???? | ??“??“??„??ฉ
??™??‹?ซ???ญ?”???ˆ?ค???†??‹?—‰?????ทiPod??†??? | ??“??“??„??ฉ
Google?‹???‰??????????คฑ?•—??…??„Google bomb | ??“??“??„??ฉ
??ฎ?ป?Vista????ต•?ฐ??????’??‰??„???Mac OSX | ??“??“??„??ฉ
Apple????‡?”Get a Mac??ป?ˆ—”?–ฐ?ป??‘? | ??“??“??„??ฉ
??ฎ?ป??‰??›ป?ฆ–????‰ฉ?????ป?????????Steve Balmer | ??“??“??„??ฉ
???????‚?????ซ”??—?ญฐTesco?????ป?ฑ‰?ซ‡?ตท??ˆ?????‰??‹?????ป??ฉ | ??“??“??„??ฉ
??ท?ˆถAIDS????ฉ—?????„????????ต???????ฌ???? | ??“??“??„??ฉ
PS3?‚??ป????????????????????‰??‹’?ˆ†????ตฆ?? ?????? | ??“??“??„??ฉ
?‘??›??…ฌ?‹??…ฉ?????…–??ฐ??‘vs.??›?™ถ | ??“??“??„??ฉ
?ฑ…?ซ??????ฑ–??ฐ?‚????????ท???‘?ซ??ป? | ??“??“??„??ฉ
iPhone??ฆ?ฉ???ฑ?‰‡ | ??“??“??„??ฉ
Mac OSX Leopard??„?–ฐ??ฉ?„? | ??“??“??„??ฉ
Blog??„??ฎ?…???ง?????ท–?ˆฉ??ค?ˆ†??ซ??ˆ?•ซ????ป??‘??–‡?ซ ?ˆ‡?…ถ?ป– | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ??ˆ??”??‰?ต??ซ– | ??“??“??„??ฉ
?…???“??? - Part 41
Google Maps?ญ?????”??????ฐ?????ฐ??– | ??“??“??„??ฉ
Wal-Mart??„?‡‘????????ญ??? | ??“??“??„??ฉ
Wp Content : Themes : Magazine Basic : Thumbphpsrcyuyulawinfo : Wp Content : Uploads : 2010 : 02 : Apple_Net_Sales001 300x225_h200w200zc1q80
Wp Content : Themes : Magazine Basic : Thumbphpsrciminkuedu : Imimobility : Images : Dell_logo_h200w200zc1q80
?…???“??? - Part 4
?…???“??? - Part 5
Cleaning the cobra pit - YouTube
?…???“??? | ??•??‡investing,?ถ“????ญ?Economics, ?•†??ญBusiness,????‡‘??”Mac, ??•??‹Law??ฆ
??™????ˆ‘??‘?????…??„?ซ‹??•?“?????—????......ECFA??‰??ˆ?????™???????ซ‹??•?™???•?ป?????ฎ???„ - YouTube
Page not found | ?????ฆ?ป??‘??ถ???ˆDeceptive Advertising??‰
????ฑ???„????ˆฌ??ง??†?ซ–??ˆ?????‰ | ?…???“???
?????…????ฉ??????”????›??????„?–ฐ??—??‚?”???? | ?…???“???
Wp Content : Plugins : Wp Ajax Edit Comments : Css : Frontend_ver5013
Wp Content : Plugins : Wp Ajax Edit Comments : Css : Atd : Atd_ver5013
Wp Content : Plugins : Wp Ajax Edit Comments : Css : Colorbox : Colorbox_ver5013
"Fear the Boom and Bust" a Hayek vs. Keynes Rap Anthem - YouTube
?ฆ‚?????ฐ????ทฆ?????„?ถ“????ญ??????™??ฎ??‹??ฆ…. | ?…???“???
Fight of the Century: Keynes vs. Hayek Round Two - YouTube
????•??????ป?ฌ?????ค??ฐ‘?????ˆ?…??ซ‡??ญ?”ฎ????‚???‰??? | ?…???“???
Wal-Mart?????ฐ??ฆ?‚„??—??ซ????–ฌ??? | ?…???“???
Wp Content : Plugins : Wp Ajax Edit Comments : Css : Atd : Atd_ver5024
?‡ฑ?› ?–??คง?ˆฐ?ตท??ถ?…‹ — RAP | ?…???“???
Wp Content : Plugins : Wp Ajax Edit Comments : Css : Colorbox : Colorbox_ver5024
Wp Content : Plugins : Wp Ajax Edit Comments : Css : Frontend_ver5024
?†??ซ‡????????’?ซ”????–ท?????™??‹??‡?ญฐ??? | ?…???“???
?ถ“????ญ??‚?????ทท??‚??„?•†?ญ??™??•™??ˆ | ?…???“???
Google??????FTC??‹??ซ | ?…???“???
?•™??ˆ??„?…???ป??ˆ?ค? | ?…???“???
Wp Content : Plugins : Wp Ajax Edit Comments : Css : Colorbox : Colorbox_ver5026
Wp Content : Plugins : Wp Ajax Edit Comments : Css : Atd : Atd_ver5026
Wp Content : Plugins : Wp Ajax Edit Comments : Css : Frontend_ver5026
Apple - Designed By Apple - Intention - YouTube
Apple - TV Ad - Our Signature - YouTube
?ค???„?•??ค? | ?…???“???
?›????? ???„??•?ฆ??‰?????”?????ฎ“?????•????‰ต??ญ?›??????“ | ?…???“???
?›??‡‰?ถ???‹cool????—??–?Olitalia?ฉ„?ฌ–??? | ?…???“???
?ˆ‰?‚ต????•‘??ฐ????ถ“?????„?‰??–???? | ?…???“???
?…ท?ป–?????‹?…???„??ต?? ?ฌ? | ?…???“???
??ˆ?????‹?„?? ???„?”?????™??ˆถ–?ซ–?—…?ค???‚?‡‘?ˆ??•? | ?…???“???
?ซ??ค??ฎ??ˆถ??ฌ??ซ?ฐฑ?????ถ??†????ฑ™?????????????ญท????ฑ™ | ?…???“???
??‡??ฌ??ป??ฉ????ฐ??‡??ฎ??•†?‹??ต???? | ?…???“???
Wp Content : Plugins : Jetpack : Modules : Minileven : Theme : Pub : Minileven : Style_ver381
??ฐ??‹????????ญ??…?????ญ?–?????ˆ????????–??คซ?????? | ?…???“???
Wp Content : Plugins : Jetpack : _inc : Genericons : Font : Genericons Regular Webfont
?‹??•‘?คฑ??ญ??‡????ˆ‘??‘????ฆ???„?ˆ???›?คฑ??ญ?????ฉ??? | ?…???“???
The problem of facebook | ?…???“???
Facebook Fraud - YouTube
Wp Content : Plugins : Jetpack : Modules : Likes : Style_ver292
?ฉ??–???ˆ?”ฑ 101 Flash Mob Chorus in Taipei 101, Taiwan - YouTube
Wp Content : Plugins : Jetpack : Modules : Minileven : Theme : Pub : Minileven : Inc : Fonts : Genericons Regular Webfont
?ซ??ˆ??????“? ??????‡?ญฐ???????™??–‡???????????†?•ถ????†ค??’ | ?…???“???
??ต??ฐ?คง?ฐฑ??ซ??‰?ซถ?ˆญ??›????›??‡‰????????…?? ??‘??? | ?…???“???
?ซ‡?ซ‡?????‘??„???????ˆ‡?ญ???‹ | ?…???“???
????ฐ‘??ท?ซ‡?ซ??ˆ???? | ?…???“???
Re: theonedelete ?—??–???ญ??‹??‡???????‘???ญ | ?…???“???
Re:????ซถ??–????ฆ??ป???ป??„?????… | ?…???“???
????ซถ??–????ฆ??ป???ป??„?????… | ?…???“???
?†??›?? ญ??‹???????????ฑ?ฉ??????™?ฌฌ?ซ– | ?…???“???
?ฐ??–???ฐ??—??‚i-voting??„?†??ญฐ | ?…???“???
?ฐ??–???ฐ??—??‚i-voting??„?????›?„??ฆ‹ | ?…???“???
??™?????ฐ????‹‰??? | ?…???“???
Apple | ?…???“???
Economist | ?…???“???
Funny | ?…???“???
Google | ?…???“???
web2.0 | ?…???“???
2009 February | ?…???“???
2009 January | ?…???“???
2008 December | ?…???“???
2008 November | ?…???“???
2008 October | ?…???“???
2008 September | ?…???“???
2008 August | ?…???“???
2008 July | ?…???“???
2008 June | ?…???“???
2008 May | ?…???“???
2008 April | ?…???“???
2008 March | ?…???“???
2008 February | ?…???“???
2008 January | ?…???“???
2007 December | ?…???“???
2007 October | ?…???“???
2007 September | ?…???“???
2007 August | ?…???“???
2007 July | ?…???“???
2007 June | ?…???“???
2007 May | ?…???“???
2007 April | ?…???“???
2007 March | ?…???“???
2007 February | ?…???“???
2007 January | ?…???“???
2006 December | ?…???“???
2006 November | ?…???“???
2006 September | ?…???“???
2006 July | ?…???“???
2006 June | ?…???“???
2006 April | ?…???“???
2006 March | ?…???“???
2006 January | ?…???“???
2005 December | ?…???“???
2005 October | ?…???“???
2005 September | ?…???“???
2005 August | ?…???“???
2005 July | ?…???“???
2005 May | ?…???“???
2005 April | ?…???“???
2004 December | ?…???“???
About Me | ?…???“???
?ถ??ซ™??ฐ??–&????–ฆ?–‡??? | ?…???“???
?????ฉ??ฌ?ซ™????ˆ‘??‘??‰?›™????????• | ?…???“???
Mac | ?…???“???
?ง‘????›??—? | ?…???“???
?ญ??ท??ฆฌ????ตฑ??????????????????????? ?‚???— | ?…???“???
?ถ“????ˆ†??? | ?…???“???
?‚???•????‡??ˆฉ?????ฆ?????‡??ฌ??ป??ฉ????‹•??›??‹?????ฌ??‡??ญ??? | ?…???“???
????ฆ‹??„?ถ“????ฌฌ??ค | ?…???“???
?—??–??????…????…‹?ญ??›???ˆPaul Krugman??‰ | ?…???“???
????ญ† | ?…???“???
?????‹?คง????“???ˆThe Empire Strikes Back??‰ | ?…???“???
??ฑ?‰‡ | ?…???“???
????????›?????†??„????‚„????ˆฉ??†??„??? | ?…???“???
?…ฌ?‘? | ?…???“???
Apple????‹???‰DRM??† | ?…???“???
?ญ†??? | ?…???“???
?…???“??? | ??•??‡investing,?ถ“????ญ?Economics, ?•†??ญBusiness,????‡‘??”Mac, ??•??‹Law??ฆ | Page 2
?…???“???
Google | ?…???“???
??‹?‚??ˆ†??? | ?…???“???
?•†??ญ?ฉ•?ซ– | ?…???“???
?ญท??? | ?…???“???
??•??‹ | ?…???“???
?ซ™?‹™?…ฌ?‘? | ?…???“???
?ญ‰?ˆ???•??‡ | ?…???“???
Mac.ad | ?…???“???
Saudi Arabia | ?…???“???
Yahoo | ?…???“???
2008 July 1 | ?…???“???
2008 July 4 | ?…???“???
Suspicious Supermarket? | ?…???“???
??‚?????‚?????‚??? | ?…???“???
??ง?????ฑ?ฉ??ญ?????—??????ˆ??‰??‰--???????†??„? | ?…???“???
?—??–??™?????ฌ???„?›??ค?????ซ– | ?…???“???
?™‚?™‚?ˆป?ˆป? …??ท??ฐ????›??ฆ–????‘—?? ??? | ?…???“???
Apple | ?…???“??? | Page 2
[Apple?ฐˆ?ˆฉ]?“???‰????ค ????ฆ??•???‹?‡??–??‰ฉ?ปถ??‹?™›?“ฌ?–ฎ?ฑค????????„??ˆ?ฎ—?ฉ??ป‹??? | ?…???“???
[Apple?ฐˆ?ˆฉ]iPhone?ญ—??•?ˆ‡?????‹????ญ??????? | ?…???“???
iPhone | ?…???“???
iPhone 4 : ?ป‹?????ฑ?‰‡?ˆ‡?ป??‘? | ?…???“???
iPhone 4 | ?…???“???
Google???????????? | ?…???“???
Android | ?…???“???
verizon | ?…???“???
Adobe?ฆ??‘?Apple?ป??????? | ?…???“???
adobe | ?…???“???
iTunes??‹??‰????‡??ถ…???15?„„?ฌ??ฐ???‹?????„?‡??”ถ??’??‰??ฉ?›???? | ?…???“???
iTunes | ?…???“???
??ซ?????ซ?ฐ?iPad??„??‹??• | ?…???“???
iPad | ?…???“???
Apple iPad....?ฎ???? | ?…???“???
“Sad Song” | ?…???“???
Ads | ?…???“???
Mac | ?…???“???
PC | ?…???“???
Review Apple’s Stock Price | ?…???“???
Logan?ฐ??ป??ซ‹?คง??? | ?…???“???
Rap?‰ˆ??„??ญ?ฉ??ฆ??‰‡?ง???? | ?…???“???
rap | ?…???“???
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??”??‰?ต??ซ– | ?…???“???
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?››??‰?’????????ซ?????ฌ›?????????????…ง????????™?????? | ?…???“???
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??‰??‰????ญ?????‹??ซ‡?‰ต?–ฐ????ซ–?ป?????ป????????–ฐ??? | ?…???“???
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?????‰?‚ป?ญ?????•??ตฐ??„?ท?????คฉ?‰?????ท?????????ป??? | ?…???“???
?ˆ‘??‹Web2.0?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?????‰???YouTube??ต?????ˆ?ซ‡?ตท | ?…???“???
???Google??„????ˆฉ???????ฌ‘??‹?•ท?ฐ???†?ซ– | ?…???“???
Friedman | ?…???“???
?›™D?”???ญ???????•‘????”??????„?ถ“????™??—???ป???????“‹ | ?…???“???
?‡‘???????????‹?ˆ‘?ฆ‹??ˆ??‰??‰??ฆ????ˆฉ??‡?‚???•???? ?????????†??ˆ????????? | ?…???“???
10?คงIT?คฑ?•—? ???? | ?…???“???
?‡???‰??“?ญ???‹??„??’?ฌฌ?ˆ‡????ฌ‘ | ?…???“???
??ฆ????–???‡??•?ป???ฐ?????? | ?…???“???
?›??‰ˆ????‚??•ถ?„ถ?????ต?ฌ?????‚???ˆ?????‰(ZDNet?‰ˆ) | ?…???“???
?ฆ???”?ˆ?633?›ฎ??™?‚„????ฎ???“????•????????”????????‡‰?ฉ??ป??ญค?‚??›ฎ??™??? | ?…???“???
?????ค??„??•??‡?ฑ??ญ–????????—??†??ฐ??? | ?…???“???
?ถˆ??????????? ?????—?›??ญ???†??ˆ?????‰??ญ?”ฎ????‚?????คฉ?ถ“??ฐ??ฉ??? | ?…???“???
?ถˆ??????????? ?????—?›??ญ???†?????ˆ?????‰ | ?…???“???
????•™?ฆ‚??ซ??ญ??‹?‹’?ต•?…?????????ฐ????????ซ?‡‰?ฉ??ซ??ˆˆ | ?…???“???
??’??‰????•…?„??ฎ????????????™??ฉ?„??…’??? | ?…???“???
???? ????????”ฑ?ˆ???ฌ?ฑ??ฎ???„????ฌ??›‹?”??ฎ??ท???•?? ??‘?????…?????ง??? | ?…???“???
??‡??“????…???•??‡????‡?5200r4?‰ˆ | ?…???“???
Steve?ท?Bill????“???†????ˆ??ป?????‘???? | ?…???“???
?›??‰ˆ????‚??•ถ?„ถ?????ต?ฌ?????‚???ˆZDNet?‰ˆ??‰ | ?…???“???
?•™?‚?????????????????…ฌ?…ฑ??????????ฎ??ฐฑ???????•†?“??????? | ?…???“???
??‰?“‰?????‚? ???? | ?…???“???
?•†??ญ?“??????„??‘?–’?????ญ??‰??•????????? | ?…???“???
??ง?????ฑ?ฉ???ˆ?››??‰--??•?ฉ??ฎ???„?…ˆ?‚??ˆ‡?”??ฎ???„????†? | ?…???“???
?›??‰ˆ?ป??ซ”?•ถ?„ถ?????ต?ฌ?????‚? -- ?›???????????•™??ˆ??‹?–‡ | ?…???“???
??‡??“????…???•?ˆ‡Yahoo??‡?‘ฉ????…???• | ?…???“???
??ง?????ฑ?ฉ??ญ?????—??????ˆ?????‰-- ?‡??”ฑ??‚? ??ˆ‡???? ??ฎ??ˆถ | ?…???“???
?????ฉ??„?ฐ?????ˆ?--Splash Back | ?…???“???
??ง?????ฑ?ฉ??ญ?????—??????ˆ?????‰– ?–ฐ?ˆˆ??„??ง???????ฑ‚??? | ?…???“???
?››?ท??????????????????ท??? | ?…???“???
?ถ??ซ™??‡???????‡??–ฐ?–‹?ง‹ | ?…???“???
??ฎ?ป???ต???Yahoo?›–? ??ฑ??????†?ซ‡?ˆ???ˆ?ฆ‚??•??? | ?…???“???
??????????ˆ†????ญ??????›?คง????คง?????????? ???ˆ??‹??‰ | ?…???“???
??????????ˆ†????ญ??????›?คง????คง?????????? ???ˆ?????‰ | ?…???“???
2007 December | ?…???“??? : Wp Content : Plugins : Wp Pagenavi : Pagenavi Css_ver250
?ฐ??ฐ??ฌ??ˆ‡?…ˆ?–„?ฎถ????คง??„?ทฎ?ˆ????????–??‰???…??????????ˆ†??ซ?ตฆ?›??ค???„??? | ?…???“???
Skype?ฉ???‰?”??ˆถ?”ถ????ˆฐ???????‚„???26?„„????…?????ฑˆ??‰?ญค??†??? | ?…???“???
eBay | ?…???“???
Skype | ?…???“???
????ˆฉ????ซ‡??•??‡??ˆ?????‰?????ท?™?????ปถ–??‡?????ค??“?ˆ???ฌ???? ?????”ถ?…??ˆ‡?ฎ‰?…??‚???› | ?…???“???
????ˆฉ????ซ‡??•??‡??ˆ?????‰????ˆฉ????????‡?”?????????? | ?…???“???
?–‹?”??คง?™??‹??ท???†??ฐ????™??????ฐ???????–???‡?ฐ??????? | ?…???“???
?ป??‘??ˆ‡????ป??‘??–“??„?ˆฐ?‚™?ซถ?ˆญ??ˆ?????‰ | ?…???“???
????…?????‚???‚?คง?ท??™ฐ?????‹?????‹??ฉ?™? | ?…???“???
DRM | ?…???“???
??•??‹?ฐ??ฉ•????…ฌ????????‰????ปถ?????????Yahoo?ˆ‡?„?????ฐ??ซ™??ˆ??ต??ˆ??‘ | ?…???“???
??•??‡???????ค?????ญ?????–?????‚????????????™??„ | ?…???“???
?ฉ•Apple?‘???‚??‰iPod shuffle?ป??†’?????ˆ??ˆ????›???‡??‰ | ?…???“???
??ท?ˆถAIDS????ฉ—?????„????????ต???????ฌ???? | ?…???“???
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ??‹??‰ | ?…???“???
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ??ญ??‰ | ?…???“???
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ?????‰ | ?…???“???
?ถ??????™?????????????ป??‹’?ต•?‡???????—???????‰??ถ?????•†PCHome??‹?ปถ?ซ‡?ตท(??‹) | ?…???“???
PCHome | ?…???“???
?‚???‚??ค??“?????„????????›?ต•??…–??‹ | ?…???“???
?‚???‚??ค??“?????„????????›?ต•??…–??? | ?…???“???
??—??“?…ฌ?????ค??“?ง”?“?????ˆค??ฐ??ฎ?ป?3,200??ฌ????‡‘??? | ?…???“???
Microsoft | ?…???“???
???? ??????„?”ป?“?????‚??????‰?„??ฐ‘??•??ต?ฌ?????‚???ฉ?”???? | ?…???“???
Margin of Safety ?ฎ‰?…??‚???› | ?…???“???
??ป?ตท?ฐ????? ฑ?????…????‡???‡?‰???? | ?…???“???
??ป?ตท?ฐ????? ฑ?????…????‡???‡?‰???? | ?…???“???
Mac OSX | ?…???“???
?‰ต?„??ป??‘??’??›† | ?…???“???
??ฎ?ป? | ?…???“???
?„??†’? ?????ˆ‡??ป?™‚??• | ??“??“??„??ฉ
Top 50 Articles | ??“??“??„??ฉ
???Google??„????ˆฉ???????ฌ‘??‹?•ท?ฐ???†?ซ– | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?????‰???YouTube??ต?????ˆ?ซ‡?ตท | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?????‰?‚ป?ญ?????•??ตฐ??„?ท?????คฉ?‰?????ท?????????ป??? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??‰??‰????ญ?????‹??ซ‡?‰ต?–ฐ????ซ–?ป?????ป????????–ฐ??? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?››??‰?’????????ซ?????ฌ›?????????????…ง????????™?????? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??”??‰?ต??ซ–-??? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??”??‰?ต??ซ–-??‹ | ??“??“??„??ฉ
Web2.0?ต??‡???––?ฎฑ?????‘??‹?ท??‹?????????? | ??“??“??„??ฉ
?”??ต??‡??ฎ—?ถ??ซ™??????????ฐ??—???? | ??“??“??„??ฉ
????ฐท??‰?????ท?…ˆ?”???‘????ˆญ??‘Google?คง????ป??–ฎ??‘ | ??“??“??„??ฉ
Bill????คง??„?ค???????Google??????Apple??????Both?????? | ??“??“??„??ฉ
?ท??ซ‡?ถ??ท?? ???????????ป?????ถ??ท?????ฐ‹ | ??“??“??„??ฉ
Blog??„??ฎ?…???ง?????ท–?ˆฉ??ค?ˆ†??ซ??ˆ?•ซ????ป??‘??–‡?ซ ?ˆ‡?…ถ?ป– | ??“??“??„??ฉ
??‘??‹?”ค???????‚„????“??คง????คฑ???–?ˆ‘??‘?ฉ??ฆ‚??•??ท?‚???? | ??“??“??„??ฉ
?‚??ป?????ฉ???›?ฐ‘??ค??“?ฌ??•???? | ??“??“??„??ฉ
????…?????‚???‚?คง?ท??™ฐ?????‹?????‹??ฉ?™? | ??“??“??„??ฉ
?ฉฉ?ฎ??ท??????ญ?…???ญ?ซ?????????•??‡???????—???? | ??“??“??„??ฉ
?…ถ??ฆ?? ????‡‚?ˆ‘??„???–?????ญ??ป?ฐ??????†?????„?‚??????‚?ง??—???? | ??“??“??„??ฉ
??•??‡???????ค?????ญ?????–?????‚????????????™??„ | ??“??“??„??ฉ
?ท??ซ‡?‰ต??ญ?ˆ‡??ฎ?ต? | ??“??“??„??ฉ
?ฑ…?ซ??????ฑ–??ฐ?‚????????ท???‘?ซ??ป? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘?ฉ?????ถ•?†ฑ?–??‚??—???? | ??“??“??„??ฉ
????ท‘???????ฑ???ญ?ตท????????ฐ????ถ“????ˆฉ?ค? | ??“??“??„??ฉ
?????ฆ?????? Intrinsic Value | ??“??“??„??ฉ
Margin of Safety ?ฎ‰?…??‚???› | ??“??“??„??ฉ
?—??–??ญ‰?ˆ???ค??“??•?ฌฌ????????„????ป??????• | ??“??“??„??ฉ
?‚???‚??ค??“?????„????????›?ต•??…–??? | ??“??“??„??ฉ
?‚???‚??ค??“?????„????????›?ต•??…–??‹ | ??“??“??„??ฉ
??ต?ฑ??ญ–?•?vs.????››?ญ–?•? | ??“??“??„??ฉ
?•ˆ??‡??‚? ??ญ?????????? | ??“??“??„??ฉ
?”???ญ?ˆ†?????ซ????ฆ‹??„??ท??? | ??“??“??„??ฉ
Wal-Mart??„???????ญ–?•?????ฎ???—?ฐ??‰‹??ฎ??ฎ??????TFT-LCD?ป ?•†???????คฑ????—???? | ??“??“??„??ฉ
Apple???????‚?????????ฆ?ซ???ฐ????ฐ??ฉ•Apple | ??“??“??„??ฉ
?‘??›??…ฌ?‹??…ฉ?????…–??ฐ??‘vs.??›?™ถ | ??“??“??„??ฉ
?ง??ง‹????ˆ???ฑ????ฉฑ–??‚? ???„?›??????›?‡? | ??“??“??„??ฉ
????????„?????ท?ป?????“???? | ??“??“??„??ฉ
????????ฉ?????‹??ป??† | ??“??“??„??ฉ
Apple??›?ˆฉ??‰?ค??ซ???? | ??“??“??„??ฉ
????›??‰???„?…?????ฆ??ˆฉ??ญ?????????????คฑ?•—?ญ–?•???? | ??“??“??„??ฉ
?ฆฎ?ˆ??????‰??????????„??•ˆ????????ฌ??†?ฐฑ????–???•?„??“? | ??“??“??„??ฉ
Levi’s?ˆฐ?™•??‚?‘????????????‰?ฌ??ˆฉ??ซ?”??????? | ??“??“??„??ฉ
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ??‹??‰ | ??“??“??„??ฉ
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ??ญ??‰ | ??“??“??„??ฉ
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ?????‰ | ??“??“??„??ฉ
?ถ??????™?????????????ป??‹’?ต•?‡???????—???????‰??ถ?????•†PCHome??‹?ปถ?ซ‡?ตท(???) | ??“??“??„??ฉ
?ถ??????™?????????????ป??‹’?ต•?‡???????—???????‰??ถ?????•†PCHome??‹?ปถ?ซ‡?ตท(??‹) | ??“??“??„??ฉ
??ท?ˆฐ?‡ถ?ฎ…?ฉ?????????ฆ???—??? | ??“??“??„??ฉ
??ท?ˆฐ?‡ถ?ฎ…?ฉ?????????ฆ??? —??‹ | ??“??“??„??ฉ
?…ซ????™ถ??“?ท???‹??ซ????›‹??•??—???????????? | ??“??“??„??ฉ
??ป?’?????????‹?ปถ?ˆค?ฑ???‹?ˆ‘?ฆ‹ | ??“??“??„??ฉ
?‹ฑ?????ต?ฌ?????‚???• | ??“??“??„??ฉ
???? ??????„?”ป?“?????‚??????‰?„??ฐ‘??•??ต?ฌ?????‚???ฉ?”???? | ??“??“??„??ฉ
?คง????ญ?????ฐ???ฆ?ฑ???? | ??“??“??„??ฉ
??ป?ตท?ฐ????? ฑ?????…????‡???‡?‰???? | ??“??“??„??ฉ
?‹ฑ??‹?ซ‹??•????ฎ??ฆ??ญ?DoS?”ป?“?????‚???›?‚??ˆ‘??‘?‘???? | ??“??“??„??ฉ
??‹?——?‰??ป??????‹?„???ฉ??? | ??“??“??„??ฉ
??•??‹?ฐ??ฉ•????…ฌ????????‰????ปถ?????????Yahoo?ˆ‡?„?????ฐ??ซ™??ˆ??ต??ˆ??‘ | ??“??“??„??ฉ
?ฉ•Apple?‘???‚??‰iPod shuffle?ป??†’?????ˆ??ˆ????›???‡??‰ | ??“??“??„??ฉ
??—??“?…ฌ?????ค??“?ง”?“?????ˆค??ฐ??ฎ?ป?3,200??ฌ????‡‘??? | ??“??“??„??ฉ
??ฎ?ป???????????‡???—??“??‚? ???? | ??“??“??„??ฉ
Wii?”??ˆ???•???????????‚?ฉ??????ต???????ถ‰?????•??• | ??“??“??„??ฉ
?ซ‡?ซ‡Apple iTunes DRM?›??—??•??????ˆ?????‰ | ??“??“??„??ฉ
?ซ‡?ซ‡Apple iTunes DRM?›??—??•??????ˆ??‹??‰ | ??“??“??„??ฉ
????•?YouTube?•ต?ˆ–??‹??????????????????????•ถ?คง?ฌ??‰›??? | ??“??“??„??ฉ
?ตฆ?ˆ‘??ญ?–‡??–?ˆ?????ป????????ป???? | ??“??“??„??ฉ
??‹?ฎถ?ฆ?????ญ??????ฐ?ฎ??? ?ฐˆ?ˆฉ????ฐˆ?ˆฉ??? | ??“??“??„??ฉ
?????‰??‰??‘?‡‹?†????????“‡??ง??ฐ????ฐ??????•?ˆ‡?†???•??? | ??“??“??„??ฉ
??ท?ˆถAIDS????ฉ—?????„????????ต???????ฌ???? | ??“??“??„??ฉ
NCC?ต„??”??•?†??????†?”ฑ?’ง????‡‹?ญ—613?™???‹?ˆ‘?ฆ‹ | ??“??“??„??ฉ
??ท??ญ?ท??ป?????ซ??ญ??ญท?????ง????ท?????ฆ???ฐ?ฌ? | ??“??“??„??ฉ
???Google?ท??????‹?”???????no???????–‡?„???? | ??“??“??„??ฉ
????ตฑ??’??‰??•??‹??ฌ?ปป??? | ??“??“??„??ฉ
?„??„??–“?™??????„?‡??ฐ???ป?ตท??‹?ปถ??„?ถ??ซ™ | ??“??“??„??ฉ
????•™??•??‹???????ฌ???? ????•™??‹?ฑ??•???? | ??“??“??„??ฉ
?คฑ?•—??„??•?ญ??•™?‚?????? ?ˆ?????ฐ‘?ฐ???•??‹??‰?????ค??„?????… | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??’????ฉฑ?•??????? | ??“??“??„??ฉ
?? ?????•?—???? | ??“??“??„??ฉ
??ฌ?ซ™Mac?›??—??‡ถ?????… | ??“??“??„??ฉ
?ฐ??ฐ?iPod????คง?คงidea!!! | ??“??“??„??ฉ
??‹?????…?•—?????ฎ?ป???…?‹???? | ??“??“??„??ฉ
?????‹????ซ??‹›???Apple????‡?Boot Camp | ??“??“??„??ฉ
Apple?›ฐ????ท?????—???? | ??“??“??„??ฉ
?ฐˆ?ˆฉ | ?…???“???
Mac | ?…???“??? | Page 2
Apple v. Acer ?ป??‘? Part II | ?…???“???
?…???“ | ?…???“???
Apple??„??ฆ?????‹?ง???† | ?…???“???
Apple?–ฐ?”??“???? | ?…???“???
??ฆ??›??‹?ทฎ | ?…???“???
Apple hybrid Display | ?…???“???
Apple?ˆ‡acer?ป??‘???”??? | ?…???“???
Apple TV v. Google TV | ?…???“???
??ญ??‹ ??ง ?ถ???„ ??ง ?”??ฌ? | ?…???“???
??”?ป?iPhone 4?‹??”?????‰??????„??ญ?‰‡ | ?…???“???
iMac G3 Simplicity Shootout | ?…???“???
?ง‘????›??—? | ?…???“??? | Page 2
?ฆ‚??•?ฎ“?? ??„Kindle3??????Mac??„wifi??? | ?…???“???
?ถ“????ˆ†??? | ?…???“??? | Page 2
?ˆ‘????ฐ??…ฌ?‹™????“?????ซ–????•ˆ????คง?ฆ?????? ?–? | ?…???“???
?ฐ‘?ญ???–?ท??ท??™‚??‰?—???? | ?…???“???
?›ป?ฆ–?ค–???????‡??’ญ????›ฎ?ค????????› ?‚??ซถ?ˆญ?ค?????????ˆ?????????????ถ? | ?…???“???
?„??„???ฉ??„??„50?คง??? | ?…???“???
Is the Efficient Market Theory correct? | ?…???“???
????‰ฉ??–?????ง???–??…?????…??†????ฌ???„??ˆ?ถ“?–‡ | ?…???“???
?????‹?‰›?‚‰?ˆ‡????“‡??„?‡??”ฑ | ?…???“???
Apple iPhone 3GS??„??‰?”??–ฐ?ป??‘? | ?…???“???
??†????ตท??„?‰ง????‰ต?„? | ?…???“???
??ˆ?????‹?ปค????ฉ??‰ท??„?”ฑ?ฐ‡--Susan Boyle | ?…???“???
?…ฌ?‘? | ?…???“??? | Page 2
?ˆ‘?????‹??„?›? | ?…???“???
?…ฌ?‘?-Jun. 21, 2010 | ?…???“???
Apple’s demonstrations on HTML5. | ?…???“???
????ซ™?‹™?…ฌ?‘???‘?–ฐ???iPhone?‰ˆ? ???? | ?…???“???
?…ฌ?‘? | ?…???“???
?ซ?????ˆ??’?????????„?‰ต?ˆ‰ | ?…???“???
nobel peace prize | ?…???“???
obama | ?…???“???
[?…ฌ?‘?]?›???›??ˆ?™? | ?…???“???
invalid feed request
?ญ†??? | ?…???“??? | Page 2
??ญ??‹?ฌฌ?????‡?›ป??ฑ?ฉ•?ซ–????ง‚????›???ฑ?ˆ??ฎฐ??‹ | ?…???“???
Human Are Born Evil? | ?…???“???
?‰??ฌ‚??„?????ญ??‹?‰??‰???? | ?…???“???
Mac OSX?ˆ‡Windows XP?ญ—?ซ”????ค??ทฎ?•ฐ–?ป?OALD8?‚???‹ | ?…???“???
??’?ฌฌ??„????‚??…??????–??–??™?ฑ???ˆ????……??‰ | ?…???“???
?ญ†?›ป3????•…?????‡??”?????– | ?…???“???
??•?ฌ‚?????ฑ?ง??ฌ????????????—????ฎ???„?????‹??ˆ??‹ | ?…???“???
????ฎถ????ตฆ???? “?•†?ญ??™???„??ฑ??’ | ?…???“???
??‰????–ฐ????…??–‡?????ˆ??•??„??? | ?…???“???
???????ฎ???ˆ?คง????ซ‡????ซ–?‡??”ฑ | ?…???“???
???????ฉ????????ซ‡?ซถ?ˆญ??–?‰‡????…??ซ‡Ticketmaster??ˆ | ?…???“???
Apple?›ฐ????ท?????—???? | ?…???“???
????? ?? ??„iPhone??„?‚???‹?”ท??? « ?…???“???
??ˆ?ˆ‡?ค?????ต??ง‹????‰??‰??ˆ–?ค–????????›??•???????…???“??? | ?…???“???
??•??‹ | ?…???“??? | Page 2
?????•?ป?????ฎ??????ˆ???????????„??‹????‘•?–ต??? | ?…???“???
?????—??•??ฐ?™?????…ฌ?„ถ??ฎ??ฑ???????????ˆ?ซ‡?ตท | ?…???“???
????ฐ??–ฎ??•??‹?•??????‘?ฆ???„-2 | ?…???“???
???????ท???ฎ?ˆ‡????ป???ง???????????????????™‚?™??”???„--?ท??ซ‡??ฐ????ถ“?????‘??? | ?…???“???
????? ??„iPhone/iPad????•ซ??ฑ??? | ?…???“???
Viv Magazine?‰?????????„??‹????ป??›????????????ง | ?…???“???
Viv | ?…???“???
????‹—??–?ฐ??ท???????????ฐ??ท???–?‹—??? | ?…???“???
??‡??ฌ??ป??ฉ?? ?ˆ???ญ?ฆ–??‘?ˆฉ????ป‘????•†??????????› ?‚???ญ?ฆ–??‘?ˆฉ??? | ?…???“???
?—??–?????ฐ‘?ญ???–?ท??ท??™‚??‰?—???????????–‡ | ?…???“???
?????‘??„??ซ?????ˆ?•ซ | ?…???“???
?ฐˆ?ˆฉ?ˆ‡????‰??‹‰?–??ฐˆ?ฌ„ | ?…???“???
??ป?‹•??‹????‡‘??„?…ˆ?คฉ????‰??ˆ‡????คฉ?คฑ??? | ?…???“???
??™??ฎ?ท?????? ?????—??†?—???? | ?…???“???
?????ˆ?ซ”??™??”??‹?ซ‡??‘??†??„???????›ป?…ฆ??‚? ? | ?…???“???
?•ถ??‹?? ?ท???„??’????‹?????“ˆ??›?•??????’??— | ?…???“???
????ซ‡?ญ??”??‰“?ท? | ?…???“???
Adam Smith ?‚??????ˆ?ฐ???†????ฌ?????…???“??? | ?…???“???
Siri — ??ท?คง??„?•??????ฉ??†????ค?????ˆ‡??ฆ??? | ?…???“???
Dell??™????????‹?ปถ?ต???? | ?…???“???
Apple IIe vs. Siri??ˆ?ˆ‡Apple?ญค????”ฑ??†??‹?ญ?????ง??‡‹??‰ | ?…???“???
?†??ซ–?????‹?‰›?‚‰ | ?…???“???
???Google??„????ˆฉ???????ฌ‘??‹?•ท?ฐ???†?ซ– | ??“??“??„??ฉ
?ถ??ท??คฉ????†??ท???????Web2.0??????????…???? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ??ˆ?››??‰?’????????ซ?????ฌ›?????????????…ง????????™?????? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?????‰???YouTube??ต?????ˆ?ซ‡?ตท | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?????‰?‚ป?ญ?????•??ตฐ??„?ท?????คฉ?‰?????ท?????????ป??? | ??“??“??„??ฉ
Index of /Der-Yi
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ?››??‰?’????????ซ?????ฌ›?????????????…ง????????™?????? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ???OpenOffice?ซ‡????“‡??„?‡??”ฑ
?????ป?ญ???‘?ต??ซ–????‚???•???Mac OSX??? | ??“??“??„??ฉ
Dell | ?…???“???
?ˆ‘?ฐ??????ค??“?ˆถ??ฆ??„??‹??• | ?…???“???
??‰?ซ–?????‹?‰›?‚‰--?ท??–‡?ซ ????????„?ทฑ??†?ซ– | ?…???“???
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?ฑ…?ซ??????ฑ–??ฐ?‚????????ท???‘?ซ??ป?
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ??ญ??‹?‚???‚????™‚????‡??‡???ซ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?›??‡‰?ถ???‹????ฐ??ถ ?ฑ†??„?ˆ???” ???–????ซ‡??ญ??‹?‚???‚?????ซ
?”??ต??‡??ฎ—?ถ??ซ™??????????ฐ??—???? | ??“??“??„??ฉ
??ฎ?ป???????????‡???—??“??‚? ???? | ??“??“??„??ฉ
??—??“?…ฌ?????ค??“?ง”?“?????ˆค??ฐ??ฎ?ป?3,200??ฌ????‡‘??? | ??“??“??„??ฉ
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ??ญ??‰ | ??“??“??„??ฉ
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ?????‰ | ??“??“??„??ฉ
PC Home????????ต?ปถ??‹?ปถ?ˆ‡?›??—???•??‹?ฉ•?????ˆ??‹??‰ | ??“??“??„??ฉ
Mac OSX??ป?ตฑ?? ????ฐ??–???• | ?…???“???
?…ฌ?‘? | ?…???“???
Mac | ?…???“???
Google | ?…???“???
?????ป?ญ???‘?‚???•????“‡Mac OSX??? | ?…???“???
?????ป?ญ???‘Mac OSX??ป?ตฑ?•??‹• | ?…???“???
?????ป?ญ???‘XNU???? ???? | ?…???“???
XNU | ?…???“???
?????ป?ญ???‘Mac OSX?–‹?ฉ? | ?…???“???
?‡??ฐ????????‰‡?……?ป??????ค?ง???ต??„?•™????????„?›??‡‰ | ?…???“???
2008 May | ??“??“??„??ฉ
2008 April | ??“??“??„??ฉ
2008 March | ??“??“??„??ฉ
2008 February | ??“??“??„??ฉ
2008 January | ??“??“??„??ฉ
2007 December | ??“??“??„??ฉ
2007 October | ??“??“??„??ฉ
2007 September | ??“??“??„??ฉ
2007 August | ??“??“??„??ฉ
2007 July | ??“??“??„??ฉ
2007 June | ??“??“??„??ฉ
2007 May | ??“??“??„??ฉ
2007 April | ??“??“??„??ฉ
2007 March | ??“??“??„??ฉ
2007 February | ??“??“??„??ฉ
2007 January | ??“??“??„??ฉ
2006 December | ??“??“??„??ฉ
2006 November | ??“??“??„??ฉ
2006 October | ??“??“??„??ฉ
2006 September | ??“??“??„??ฉ
2006 August | ??“??“??„??ฉ
2006 July | ??“??“??„??ฉ
2006 June | ??“??“??„??ฉ
2006 May | ??“??“??„??ฉ
2006 April | ??“??“??„??ฉ
2006 March | ??“??“??„??ฉ
2006 February | ??“??“??„??ฉ
2006 January | ??“??“??„??ฉ
2005 December | ??“??“??„??ฉ
2005 November | ??“??“??„??ฉ
2005 October | ??“??“??„??ฉ
2005 September | ??“??“??„??ฉ
2005 August | ??“??“??„??ฉ
2005 July | ??“??“??„??ฉ
2005 June | ??“??“??„??ฉ
2005 May | ??“??“??„??ฉ
2005 April | ??“??“??„??ฉ
2005 March | ??“??“??„??ฉ
2005 February | ??“??“??„??ฉ
2005 January | ??“??“??„??ฉ
2004 December | ??“??“??„??ฉ
About Me | ??“??“??„??ฉ
???????‰????????????„??????? ??????? | ??“??“??„??ฉ
?ญท??? | ??“??“??„??ฉ
??‰?ถ??????ฉ | ??“??“??„??ฉ
Mac OSX?ฐ??ป‹ | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ--?„??????„??ง??•??†?‰–????ฉ?
?????ป?ญ???‘Mac OSX?ฐ???? | ??“??“??„??ฉ
?????ป?ญ???‘Mac OSX??ป?ตฑ?•??‹• | ??“??“??„??ฉ
?????ป?ญ???‘Mac OSX??„??ถ?ง‹ | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Google?‹???‰??????????คฑ?•—??…??„Google bomb
Web2.0?ต??‡???––?ฎฑ?????‘??‹?ท??‹?????????? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??‰??‰????ญ?????‹??ซ‡?‰ต?–ฐ????ซ–?ป?????ป????????–ฐ??? | ??“??“??„??ฉ
?…???“???
??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ??ˆ?????‰?†????Google??ท??‹YouTube?ซ‡?ตท | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ??ˆ??‰??‰?????????????ซ‡?‰ต?–ฐ????ซ–?ป?????ป????????–ฐ??? | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ??ˆ??”??‰?ต??ซ– | ??“??“??„??ฉ
?…???“???
?…???“???
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ–?›??–ฐ?‰ˆ??ˆ??”??‰?ต??ซ–-??? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Web?‡‰?”???????Windows??„????ค??—????
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Google?‰“?ฎ—????‡??ท?????‰ˆ?ฉฆ?ฎ—??????
?…???“???
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?ฉฉ?ฎ??ท??????ญ?…???ญ?ซ?????????•??‡???????—????
??“??“??„??ฉ | Web2.0
?…???“???
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?‰?7370?ฐฑ?–??????ฌ?ป????
?ท??ซ‡?…ฌ????›??‰???„??‚ | ??“??“??„??ฉ
Berkshire??ท?????ต?ท??…ฌ???Burlington Northern 10.9% ?‚??ป? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?‚???‚??ค??“?????„????????›?ต•??…–??‹
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Apple??‰??›CPU??‹???????ถˆ???
??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
?????ป?ญ???‘?‰???? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
?…???“???
2006?????ฌ?ซ™?–ฐ?????‹?ปถ?ˆ‡?–‡?ซ ?›???ง | ??“??“??„??ฉ
?•ฌ?‘??ถ???‹JurisMania | ??“??“??„??ฉ
?…???“???
??ท?ˆฐ?‡ถ?ฎ…?ฉ?????????ฆ???—??? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ??“??‹?…ฌ?????ค??“?ง”?“?????ง??›???ฎ?ป???„??????
??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
YouTube????ท?????…???ญ?ฐ???–??? | ??“??“??„??ฉ
?ถ??ท???ฑ?‰‡?—??ฐˆ?ˆฉ???Apple???Google?ˆ‡Napster????ตท?ˆ???ซ?‘? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Google?ˆฐ??•???????•????
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?????ป?ญ???‘Mac OSX??„?‰??‰?
?????ป?ญ???‘?ต??ซ–????‚???•???Mac OSX??? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?????ป?ญ???‘Mac OSX?ฐ????
?…???“???
Apple?•†??™?ง‹??–?????? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Mac????????ซ?????„?ง???’??‘
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ???Mac?ฐ???†?????‘Mail??ญ?ฆ‚??•???????‰??ฎ??™„?? ??”??‰??„???
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ????™??????›?™??????ป?ตฑ?? ????ฐ??–???•
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ???????”????????ฎ????Apple iTunes??•??•
?…???“???
?…???“???
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?—??–?Apple??‰??›CPU??‹?ˆ‘?ฆ‹
?????‹????ซ??‹›???Apple????‡?Boot Camp | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ??ฎ?ป?Vista????ต•?ฐ??????’??‰??„???Mac OSX
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Apple??„??ฎ?…???ง?????ท
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ????????„iPod?????‹??‹??ฎ?ป????????????…??????
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Apple”Get a Mac??ป?ˆ—”?–ฐ?ป??‘?–Security
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?????ป?ญ???‘Mac OSX??„??ถ?ง‹
?????ป?ญ???‘Mac OSX?–‹?ฉ? | ??“??“??„??ฉ
?????ป?ญ???‘? ??????‹??? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?????ป?ญ???‘Mac OSX??ป?ตฑ?•??‹•
?????ป?ญ???‘Mac OSX??”??ˆ??ป?ตฑ | ??“??“??„??ฉ
??ฌ?ซ™Mac?›??—??‡ถ?????… | ??“??“??„??ฉ
Review of ???Lor??™s, Inc. v. Broadway-Hale Stores, Inc.(1959)” | ?…???“???
iPhone 3GS | ?…???“???
Susan Boyle | ?…???“???
?????ป?ญ???‘Mac OSX??”??ˆ??ป?ตฑ | ?…???“???
?›ป?ญ??›??ฆ‚??ต?ˆ‡??ซ?ซ‡????ฌ‘??„???????„???›?ถ“????ญ???? | ?…???“???
?ถˆ??????? ???‹??ˆ??????????? ?????…??—?ญฐ?ถ…?…ฉ?…‰??? | ?…???“???
7-ELEVEN ifoto????‹™????ค ?ˆ›??„ | ?…???“???
?…ฉ??‹?คง?•ญ??? | ?…???“???
?ฐ??ซ‡?????„ | ?…???“???
?”?????ฌ??›‹??ˆBiofools??‰??? | ?…???“???
?—??–??ˆ??ˆ???™????????‹?ปถ??„?†?????ซ– | ?…???“???
?ˆ??ˆ??›ป?…ฆ??‹?ปถ??ˆ????……??‰ | ?…???“???
??•?‰???‹????ป????????ฐท??ซ????ญ??ˆฐ??›?ป??????? | ?…???“???
??ท?ˆถ?™????????ซ??ˆฉ??‡?™??ˆถ???????‹??•‘?™??ง“??ฆ?ˆ–??–?ˆฉ??ฐ??‹????????? | ?…???“???
?????ฐ?????ญ??‹????‹™?????“??”?ญฐ??‹?•™??ˆ??‘??„?‚???? | ?…???“???
?—??–??…ฉ???????‹™?????“??”?ญฐ | ?…???“???
?—??–??ˆ??ˆ??›ป?…ฆ??™????????‹?ปถ??„??ญ?ฉ• | ?…???“???
ZDNet | ?…???“???
?‡‘???????????‹?ˆ‘?ฆ‹??ˆ?››??‰????????‚? ??คฑ?•—??????????”?????คฑ?•—??? | ?…???“???
What a Great Flash Mob Chorus in Taipei 101! | ?…???“???
?•??ซ‡?—???ญ??•??‡??‹????—?? ฑ??ˆ | ?…???“???
ITC??„??‹??„OUII?ง??›?Google??„????…ฌ????ˆฉ?›??????ป??ต | ?…???“???
?ฐ??????‚??’??”????ฐ?????ฉฆ???????ซ”?ฎ???‹?ฑ???? | ?…???“???
Amazon Fire?’?Apple iPad ?ซถ?ˆญ?????„?????? | ?…???“???
About Me | ??“??“??„??ฉ
Top 50 Articles | ??“??“??„??ฉ
?????ฉ??ฌ?ซ™????ˆ‘??‘??‰?›™????????• | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘??‹Web2.0??„?????ซ??ˆ?????‰?‚ป?ญ?????•??ตฐ??„?ท?????คฉ?‰?????ท?????????ป??? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | ?ˆ‘??„?–??–?
??“??“??„??ฉ | ?ง‘????›??—?
??“??“??„??ฉ | ?›??ฐ?
??“??“??„??ฉ | ?ซ™?‹™?…ฌ?‘?
??“??“??„??ฉ | ?ญ†???
??“??“??„??ฉ | ?ถ??ท?
??“??“??„??ฉ | ?–‹?”?????ง‹???
??“??“??„??ฉ | ?ญ‰?ˆ???•??‡
??“??“??„??ฉ | google
??“??“??„??ฉ | Mac OSX?ฐ??ป‹
??“??“??„??ฉ | Mac?›??—?
??“??“??„??ฉ | ?“??ญ?
??“??“??„??ฉ | ?•†??ญ?ฉ•?ซ–
??“??“??„??ฉ | ??ฑ?‰‡
??“??“??„??ฉ | ?ˆ‘??„?‰ต???
??“??“??„??ฉ | ??‰?ถ??????ฉ
??“??“??„??ฉ | ??•??‹
??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | 3??ˆ??•??‡?‚??????????????????ฑ?????„???
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ??†??›????ˆ†?????????????????ฉ??????????„›?ˆ‡?’ฌ?ฐ??‰‹?™ฐ?›?
?”???ญ?ˆ†?????ซ????ฆ‹??„??ท??? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Richard Stallman?‘??ฑ???ฐ?????ฌ?ซ”?ป ?•†?‡‹?‡?????ง‹???
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?ท?????‰??ฐ??‚??????„??‹??•??ˆ?????‰
??ง??•??†?‰–????ฉ???? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?ถ“?…???•??‡?????†?‰–?????–
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?ซ‡?ซ‡228
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ????›ป??ฑ??‘?คฉ?‚??????ต?›?
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Bill Gates with Apple
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | Vista??„?????—????? ???????ฎ???‰?ท????
?????ป?ญ???‘XNU???? ???? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | 2006 |
2007 June | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
2007 May | ??“??“??„??ฉ
Apple iPhone??„????”??ฑ•?ค? | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
2007 April | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ
2007 March | ??“??“??„??ฉ
2007 February | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?คฑ?•—??…?ˆ‡??™?ญ???„?‚????
2006 December | ??“??“??„??ฉ
Vista???????????„????ˆ??‡ท?–‘??† | ??“??“??„??ฉ
2006 October | ??“??“??„??ฉ
2006 September | ??“??“??„??ฉ
2006 August | ??“??“??„??ฉ
?ˆ‘????›???‡?ฆ‹?…‰??ˆ?ค????… | ??“??“??„??ฉ
2006 July | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ?‡‘????››??‹????‹—?ฑ??????????
301 Moved Permanently
2006 May | ??“??“??„??ฉ
2006 May | ??“??“??„??ฉ
2006 May | ??“??“??„??ฉ
??“??“??„??ฉ | Blog Archive | ??ฐ????ถ“????’ฐ????”ฑ?‘—?…‰?????ป??ถ?‘—?ˆ??ฌ”??ฐC?คง??????
2006 April | ??“??“??„??ฉ
2006 January | ??“??“??„??ฉ
2005 October | ??“??“??„??ฉ
??ซ???????ป??ˆฐ????‚???ป????ฎ“?? ??‰?คง?–”??? | ??“??“??„??ฉ
2005 August | ??“??“??„??ฉ
2005 July | ??“??“??„??ฉ
2005 June | ??“??“??„??ฉ
?????ป?ญ???‘? ??????‹??? | ??“??“??„??ฉ
2005 May | ??“??“??„??ฉ
2005 May | ??“??“??„??ฉ
2005 May | ??“??“??„??ฉ
2005 May | ??“??“??„??ฉ
2005 March | ??“??“??„??ฉ
2005 February | ??“??“??„??ฉ
2004 December | ??“??“??„??ฉ
?ซ–?????ญ??ˆ?????‰?????ญ?ญ??????‹?›ฎ??„ | ??“??“??„??ฉ
?ซ–?????ญ??ˆ?????‰?ˆฉ??ค??‹?–??????ญ??„?„???ฉ??? | ??“??“??„??ฉ
??‰?ถ???„??’???????ฑ? | ?…???“???
?›™D?”???ญ???????•‘????”??????„?ถ“????™??—???ป???????“‹ — ?ฐ???? | ?…???“???
??ˆ?ฆ‹??ฐ????????•????ถ“??’?ซ”? ฑ?ฐ? | ?…???“???
?????ฑ?ˆ???„?ฐ??????ค | ?…???“???
?”?????????‹?ป????????…‹??? | ?…???“???
Steve Jobs????? ????ฐ???„ | ?…???“???
amazon | ?…???“???
business comments | ?…???“???
kindle fire | ?…???“???
1957-58?????„??ฐ????…ง?‰‡ | ?…???“???
??ฐ???????ถ“??’?ซ”??‰?ค??????? | ?…???“???
?????ˆ? ฑ????? ??™?ฎ—?????ฆ? ฑ?ฐ???ง?????? | ?…???“???
?????ฆ?•†??ญ? ฑ?ฐ? | ?…???“???
?”?????????„??–?ˆฉ???????ฎ“??ฐ????????ญ?ฐ‘?????…??? | ?…???“???
?“??‘??›??ฑ‚ | ?…???“???
??‹????ถ“?›??????ท?‚??????„??‹? ? | ?…???“???
??ฐ????…ฌ?‹™?“??ˆ‡?ญป????™??ง“??„?”ถ?…?????????”?????ˆ?…??ซ–?‚???•??ฐ?????‰??™????ค??…ฌ?‹™?“?????”???‰ | ?…???“???
?–???•?ฐˆ?ˆฉ??„?…ฑ?????ต?ฌ???ˆjoint infringement of method patents??‰-1 | ?…???“???
Our signature | ?…???“???
??—?????‹?ฑ??????? | ?…???“???
??‹?ป???ซ????ฐ‘?”ถ?‰??????”??†??ฐ??„????ฎ???? | ?…???“???
China’s Cyber Stonewall | ?…???“???
????ฐ??”?????????ต??‡??ฌ?ˆฉ??—??… | ?…???“???
Intel vs. ARM | ?…???“???
OALD 8 ?„???•?–‹?•????(Unable to launch OALD 8 on a Mac?) | ?…???“???
ARM | ?…???“???
intel | ?…???“???
??ฐ???????ฆ???„????????‘?ˆ??คซ??? | ?…???“???
?ฎ???”?›ป??„?ฌ???ˆHow stupid HTC can be?????‰ | ?…???“???
?–???•?ฐˆ?ˆฉ??„?…ฑ?????ต?ฌ???ˆjoint infringement of method patents??‰-2 | ?…???“???
2007 April | ??“??“??„??ฉ
2007 April | ??“??“??„??ฉ
2007 April | ??“??“??„??ฉ
2007 March | ??“??“??„??ฉ
2007 March | ??“??“??„??ฉ
2007 March | ??“??“??„??ฉ
2007 March | ??“??“??„??ฉ
2007 March | ??“??“??„??ฉ